środa, 28 lutego 2018

Rozpoznawanie gruntów mineralnych


Jednym z najbardziej podstawowych zadań terenowego geologa jest rozpoznawanie gruntów mineralnych na podstawie analizy makroskopowej. Metoda ta nie wymaga zastosowania żadnych narzędzi dlatego daje wyniki przybliżone, jednakże są one wystarczające dla wielu obiektów budowlanych, w szczególności dla budowy domów jedno i wielorodzinnych.
Rodzaj i stan gruntów spoistych rozpoznaje się za pomocą „wałeczkowania” polegającego na utworzeniu niewielkiej kulki z badanego gruntu (około 8 mm średnicy) i stopniowego jej wałkowania aż do utworzenia wałka o średnicy około 3 m a następnie ponownego utworzenia kulki i powtórzenia czynności aż do powstania spękań lub rozkruszenia próbki. Wyciągamy wnioski na podstawie końcowego wyglądu wałka oraz liczby wałeczkowań.
Jeżeli wałeczek szybko się rozsypał i ciężko go było zwałeczkować , lub rozwarstwił się podłużnie to grunt jest mało spoisty (piasek gliniasty, pył piaszczysty, pył). W przypadku gdy wałeczkowanie się udaje i dochodzi do spękań poprzecznych, ważna jest obserwacja połysku powierzchni próbki. Gdy powierzchnia próbki pozostaje cały czas matowa to grunt jest średnio spoisty ( glina piaszczysta, glina, glina pylasta) natomiast gdy pod koniec wałeczkowania grunt nabiera połysku to grunt jest spoisty zwięzły (glina piaszczysta zwięzła, glina zwięzła, glina pylasta zwięzła). Dla próbek które od początku wykazują połysk a w dotyku wydają się tłuste mamy do czynienia z  gruntami bardzo spoistymi (ił piaszczysty, ił, ił pylasty).
Grunty zgodnie z nazwami podanymi w nawiasach mogą należeć do trzech grup: piaszczystych, pośrednich bądź pylastych a o przydzieleniu do poszczególnej grupy decyduje zawartość piasku. Grunty piaszczyste posiadają ponad 50% frakcji piaszczystej, co przy rozcieraniu próbki w palcach powoduje wyraźne wyczuwanie jego obecności. W gruntach pośrednich na palcach wyczuwa się jedynie pojedyncze ziarenka (zawartość piasku powyżej 30%). W grupie gruntów pylastych, podczas rozcierania próbki nie wyczuwa się w ogóle obecności piasku, którego zawartość musi być mniejsza niż 30%.
Na postawie analizy makroskopowej przeprowadzonej według wyżej podanych zasad rozpoznaje się profile głównie w płytkich odwiertach wykonywanych ręcznie lub za pomocą wbijanych udarowo próbników zwykle do 6 m p.p.t ale także w głębszych odwiertach wykonywanych mechanicznie. W przypadku większych inwestycji uzyskane rezultaty potwierdza się jednak i uszczegóławia za pomocą metod laboratoryjnych.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz