czwartek, 1 marca 2018

Skąd się biorą wysadziny?


Wysadziny gruntowe są powszechnym zjawiskiem podnoszenia powierzchni gruntu w skutek zamarzania wody, które powoduje spękania i inne zniszczenia obiektów budowlanych. Powszechnie uważa się że zjawisko to jest spowodowane zwiększaniem się objętości wody podczas zamarzania. Prawda jest jednak bardziej skomplikowana. Woda zamarzając zwiększa swoją objętość o 9%, co przy gruncie nawet bardzo wilgotnym dało by jedynie kilkucentymetrowe wysadziny, a w praktyce obserwuje się dużo większe.
Wysadziny powstają dzięki zjawisku podciągania wody przez siły adsorpcji. Kryształy lodu przyciągają molekuły wody występujące poniżej strefy przemarzania powodując ich akumulacje i utworzenie soczewki lodowej. Podciągnięcie wody z strefy pod soczewką powoduje jej osuszenie a co za tym idzie spadek ciśnienia co z kolei skutkuje zasysaniem wody z niższych warstw i ponowne jej podciąganie i rozrost soczewki lodowej.
·         Powstanie wysadzin jest uwarunkowane głównie trzema warunkami:
·         Temperatura musi być wystarczająco niska i musi działać dostatecznie długo
·         Zwierciadło wody musi zalegać płytko bądź grunt musi być bardzo wilgotny
·         Podłoże gruntowe musi być wysadzinowe (uogólniając im grunt ma więcej drobnych cząstek tym jest bardziej wysadzinowy)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz