sobota, 3 marca 2018

Badania geotechniczne działki


Przed zakupem działki warto wykonać jej badania geotechniczne w celu ustalenia jej przydatności do celów budowlanych. Działka która powierzchownie wydaje się idealna pod budowę pod ziemią może skrywać rzeczy które potrafią zwiększyć koszty budowy o wiele tysięcy złotych. Warstwy miękkoplastyczne powodują konieczność zastosowania większych fundamentów natomiast utwory organiczne mogą wymagać całkowitej wymiany na inny grunt a z kolei płytkie zwierciadło wód podziemnych może wykluczać lub bardzo utrudniać wykonanie piwnicy. Wykonanie badań geotechnicznych eliminuje niespodzianki podczas budowy, wyklucza też niespodziewane pękanie bądź osiadanie budynku po latach od budowy.
                Badania działki przed zakupem lub budową domu jednorodzinnego polegają na wykonaniu dwóch lub trzech otworów, zazwyczaj narzędziami ręcznymi, do głębokości około pięciu metrów. Na podstawie wierceń rozpoznaje się budowę geologiczną wierzchnich warstw oraz ich przybliżone parametry. Stosuje się zazwyczaj analizę makroskopową próbek, rzadziej badania laboratoryjne. Ponadto bada się położenie zwierciadła wody za pomocą świstawki hydrogeologicznej. Na podstawie uzyskanych wyników wykonuje się profile otworów, oraz za pomocą korelacji sporządza przekroje geologiczne pomiędzy otworami. Profile i przekroje są z kolei podstawą do opracowania opinii geotechnicznej, do której dołącza się dodatkowo odpowiednie mapy terenu oraz opis warunków geologicznych i lokalizacyjnych. Tak uzyskana opinia geotechniczna jasno stwierdza warunki geologiczne na działce znacznie wpływając na jej wartość, może być również wymagana do uzyskania pozwolenia na budowę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz